نوشته‌ها

گیاهان مفید برای کم خونی

گیاهان مفید برای کم خونی:

گیاهان مفید برای کم خونی
گیاهان مفید برای کم خونی

*برای رفع کم خونی دختران ۶گرم گیاه رازک را در ۵۰۰ سی سی آب جوش دم کرده پس از سرشدن با عسل شیرین کرده روزی ۳فنجان بنوشید.

*جهت رفع کم خونی دختران جوان در مرحله بلوغ یک قاشق چایخوری زنجبیل را در یک لیوان آب جوش دم کرده بنوشید.

*گل زوفا درمان کننده کم خونی دختران جوان می باشد بعد از پاک شدن

به مدت ۱۰ روز،روزی ۲بار هر بار یک گرم گل زوفا را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

*برای رفع کم خونی دختران جوان روزی ۳بار هر بار ۳گرم گیاه قطرم را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بعد از غذا بنوشید.

*جهت رفع کم خونی نیم گرم ریشه کامبو را در ۱۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید .

*میوه نسترن برای درمان کم خونی مفید می باشد ۲۰گرم در ۵۰۰ سی سی آب به مدت ۳ساعت خیسانده سپس حرارت داده به محض این که جوش آمد ۱۵ دقیقه دم کرده قبل از هر غذا یک فنجان بنوشید .

* برای رفع کم خونی دختران جوان بعد از پاک شدن به مدت ۷روز هر روز صبح وعصر ۲گرم گیاه هوفاریقون را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

بر گرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد اوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکو

گیاهان مفید برای بیماریهای کبد

گیاهان مفید برای بیماریهای کبد :

گیاهان مفید برای بیماریهای کبد
گیاهان مفید برای بیماریهای کبد

*جوشانده برگ تانبول باعث تقویت کبد می گردد.

*جهت درمان امراض کبد ۲گرم برگ حنا را ۲۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید ،مصرف زیاد برگ حنا برای کلیه مضر است.

*دمکرده خارخسک تقویت کننده کبد است ۵گرم میوه سابیده شده خارخسک را در ۱۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

*برای تسکین درد کبد ۵/۱ گرم خردل را در ۱۵۰ سی سی آبجوش دم کرده بنوشید.

*برای بیماری های کبدی هندوانه ابوجهل مفید است نیم گرم به مدت ۷روز میل شود.

*برای رفع سردی کبد وجلو گیری از امدن دهان یک کیلو قند را در ۵۰۰گرم گلاب حل نموده سپس ۵گرم مصطکی را به آن اضافه کرده حرارت داده تا به قوام آید سپس روزی یک قاشق مربا خوری میل شود.

*برای رفع التهاب کبد ۳گرم گیاه دارواش را در ۲۰۰سی سی آب جوش دم کرده روزی ۳فنجان بنوشید.

*برای بحران های کبد ابتدا ۳گرم ریشه روناس را با یک گرم کتیرا در ۳۰۰ سی سی آب جوش به مدت ۱۰ دقیقه دم کرده پس از سردشدن صاف نموده کمی سکنجبین به ان اضافه نموده روزی ۳فنجان بنوشید .

*سنبل رومی باز کننده کبد است ۲گرم در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده روزی ۲فنجان بنوشید.

بر گرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد آوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکویر

درمان ترشحات رحم با گیاهان دارویی

درمان ترشحات رحم با گیاهان دارویی :

 درمان ترشحات رحم با گیاهان  دارویی
درمان ترشحات رحم با گیاهان دارویی

*برای معالجه ترشحات سوزاکی مهبل ۵۰گرم ریشه درخت حنا را در یک لیتر آب جوشانده شستشو دهند و ۳گرم ریشه دخت حنا را در ۱۵۰سی سی آب جوش دم کرده هر ۸ساعت یک فنجان به مدت یک هفته بنوشید.

*برای قطع ترشحات بیش ار حد خانمها ۱۰گرم گیاه دم اسب را در ۳۰۰ سی سی آب جوش ۱۰ دقیقه دم کرده بعد از هر غذا یک فنجان بنوشید .

مصرف بیش از حد این گیاه باعث نقص های مادرزادی می شود

مصرف آن برای خانمهای حامله ممنوع می باشد .

*برای بر طرف کردن ترشحات زنانه بعد از پاک شدن به مدت یک هفته روزی ۲بار هر بار یک گرم زنجبیل شامی را در ۲۰۰ سی سی آب جوشانده میل شود.

*جهت درمان ترشحات رحمی بعد از پاک شدن به مدت ۷روز روزی ۳بار هر بار یک گرم گل زوفا را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

درمان ترشحات رحم با گیاهان دارویی

*برای قطع خونروی های رحم ۵گرم میوه سرو را در ۳۰۰ سی سی آب جوشانده روزی ۳فنجان بنوشید.

*جهت از بین بردن رطوبت رحم زنان نازا از فرم ذیل استفاده کنید :

۱۵گرم سنبل الطیب ،۱۰گرم دارچین،۱۰گرم تخم شوید ،۱۰گرم گل سرخ،۱۰گرم نعناع ،۱۰گرم پونه را در یک ونیم لیتر آب جوشانده سپس واژن را شستشو دهند.

*شیاف میوه نسترن باعث تقویت رحم و رطوبت آن را خشک می کند.

*برای بر طرف کردن ترشحات زنانگی به مدت یک هفته روزی ۲بار هر بار ۲گرم گیاه هوفاریقون را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده پس از سرد شدن بنوشید.

*جهت درمان قارچ های واژن به مدت ۷روز هر روز ۶گرم گیاه هوفاریقون را در ۳۰۰ سی سی آب جوش دم کرده روزی ۳فنجان بنوشید و۴۰گرم گیاه را در یک لیتر آب جوشانده پس از سرد شدن صاف نموده واژن را شستشو دهند.

بر گرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد آوری شده توسط سایت فروشگاهی طب الکویر

درمان درد مفاص ارتروز درد عظلات

درمان درد مفاصل ،ارتروز، درد عظلات ،کمر درد

درمان درد مفاص ارتروز درد عظلات :

درمان درد مفاصل ،ارتروز، درد عظلات ،کمر درد
درمان درد مفاصل ،ارتروز، درد عظلات ،کمر درد

*برای تسکین درد عظلات بین دنده ها صمغ تربانتین (صمغی که از درخت کاج گرفته می شود )را با روغن کنجد مخلوط نموده بمالید.

*جهت تسکین درد مفاصل ۵۰گرم خا خسک ساییده شده را با ۱۰۰گرم عرق طارونه خیسانده بعد از ۶ساعت یک لیتر روغن زیتون به ان اضافه نموده به مدت ۴ساعت حرارت غیر مستقیم داده صاف نموده به محل درد بمالید .

*برای تسکین کمر درد ودرد مفاصل ۵۰گرم عصاره گیاه خارخسک را در ۵۰۰سی سی روغن کنجد حرارت غیر مستقیم داده سپس بمالید.

*برای تسکین درد کمر وپهلو خردل سیاه را در عرق گزنه خیس کرده بصورت ضماد بگذارند.

*جهت گاهش ورم ها ۵۰گرم برگ گیاه خرزهره معطر را در یک لیتر آب جوشانده شستشو دهند.

*جهت تسکین ضرب خوردگی میوه خرنوب را بصورت ضماد بگذارید.

*جهت درمان درد مفاصل پاچه گوسفند را پخته داخل آن زنجبیل بریزید.

*برای درمان رگ به رگ شدن وتسکین در رفتگی عضلات برگ و گل زوفا را جوشانده بصورت ضماد بگذارید.

*برای درمان باد مفاصل ۲گرم گیاه زیرفون را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

*جهت درمان دردهای مفاصل ۲۰گرم سنبل الطیب ۲۰گرم گل بابونه و۱۰گرم رازک را مخلوط نموده یک گرم در ۱۵۰سی سی آب جوش به مدت نیم ساعت دم بکشد ۳بار در روز میل کنید .

*برای بهبود  درد استخوان ۵گرم سورنجان سفید،نیم گرم زعفران ویک عدد تخم مرغ را مخلوط نموده بصورت ضماد بگذارید.

درد مفاصل

* برای تسکین کمر درد ودرد مفاصل ۱۰گرم برگ سنا را در ۲۰۰ سی سی آب جوشانده هنگامی که اب آن نصف شد صاف نموده با ۲۰۰سی سیروغن زیتون مخاوط نموده مجددا حرارت داده تا اب آن تبخیر شود و از این روغن به مفاصل و کمر بمالند همچنین ۵گرم برگ سنا را ساییده با ۱۰۰گرم عسل مخلوط نموده روزی یک قاشق مربا خوری به مدت ۷روز میا کنند.

درمان درد مفاص ارتروز درد عظلات :

بر گرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد آوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکویر

خواص انار از بهشت تا زمین

خواص انار از بهشت تا زمین :

خواص-انار-
خواص-انار-

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص (در ﻣﻮرد اﻧﺎر ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﺮﮐﺲ اﻧﺎر ﺑﺨﻮرد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و وﺳﻮﺳﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﭼﻬﺎر روز از او دور ﻣﯽ دارد .

ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻫﺮﮐﺲ اﻧﺎري را ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﭼﻬﻞ روز ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﻧﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﮑﻢ را ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻌﺼﻌﻪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اﻧﺎري ﻧﺰد اﻣ ﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻮد، ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ؛ ﺣﻀﺮت ﻣﻘﺪاري از آن را ﺑﻪ او داد و ﻓﺮﻣﻮد : آن را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﻮر، ﭼﺮا ﮐﻪ زردي دﻧﺪان را زاﯾﻞ ، ﺑﻮي ﺑﺪ دﻫﺎن را ﺑﺮﻃﺮف و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد اﻧﺎر ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ زﺑﺎن آﻧﻬﺎ را زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع)ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺷﻤﺎ راﺑﻪ اﻧﺎر ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ آن را ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳ ﯿﺮ ﺷﻮد وﺳ ﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎﯾﺶ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺣﻀﺮت در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻧﺎر ﺑﺨﻮراﻧﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . اﻧﺎر ﻣﯿﻮه ﺳﺮد و ﺗﺮ اﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺖ آن ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﺑﺴ ﯿﺎر ﻗﺎﺑﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

مام صادق (ع):” برشما باد انار شیرین آن را بخورید چرا که هیچ دانه ای از آن به معده مؤمنی در نمی آید مگر این که بیماری ای از آن ریشه کن می کند و شیطان وسوسه را از او دور می سازد .

امام عسکری (ع):” انار بخور چراکه خون را فرو می نشاند و آنرا در درون تصفیه می کند .خ

امام صادق از انار شیرین یاد کرد و فرمود :“ترش و شیرین در شکم سازگارتر است “.

امام رضا (ع):“انار شیرین و ترش بمک ؛چرا که انسان را نیرو می دهد و خون را زنده می سازد .خ

پیامبر خدا (ص):“انار را با پیه آن بخورید ؛چرا که شست و شو دهنده معده است . “

امام علی (ع):“اناررا با پیه بخور چرا که معده را پاک می کند و هیچ دانه ای د رمعده انسان مسلمان جای نمی گیرد مگر این که آن را روشن می سازد و تا چهل پگاه شیطان و وسوسه را از آن دور می سازد .ا

ﻧﺎر داراي ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
٦
B1,B2,B3,C از اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺎر، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ : آﻫﻦ ،ﭘﺘﺎﺳ ﯿﻢ ، ﮐﻠﺴ ﯿﻢ و ﺳﺪﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد . اﻧﺎر ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ : اﻧﺎر ﺷ ﯿﺮﯾﻦ ادرار آور اﺳﺖ و ﺑﺮاي دﻓﻊ اوره و ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .

اﻧﺎر ﺷ ﯿﺮﯾﻦ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠ ﯿﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮن، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

اﻧﺎر ﺷ ﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮا ي درﻣﺎن ﯾﺮﻗﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮن را ﺗﺼﻔ ﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻧ ﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .

رﻧﮓ ﺻﻮرت را ﺷﺎداب، ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺻﺪا را ﺑﺎز و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺮ وزن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ. ﺗﺮﺷﺢ ﺻﻔﺮا را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺒﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

اﻧﺎر درﻣﺎن ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .

از ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﺘﻬﺎآور ﺑﻮدن آن اﺷﺎره ﮐﺮد .آب اﻧﺎر اﺳﻬﺎل را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد،ﻣﻌﺪه و روده ﻫﺎ را ﭘﺎك ﻣ ﯽ ﮐﻨﺪ .

ﻗﻠﺐ و ﻣﻌﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﻣﺎي ﺑﺪن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد .ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ را درﻣﺎن و ﻏﺬا را ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺎر ﻗﻨﺪﻫﺎي زاﯾﺪ را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ازﮔﻞ ، ﭘﻮﺳﺖ ، ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻧﺎر و ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ داﻧﻪ ﻫﺎي آن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

منبع :کتاب ﻣﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:ﻋﺬرا ﺳﺎدات ﺣﮑﯿﻢ

گرد اوری شده توسط سایت طب الکویر

تپش قلب

گیاهان دارویی مفید در تپش قلب

گیاهان دارویی مفید در تپش قلب :

تپش قلب

تپش قلب

(Heart palpitations)
مشکلی است که در آن فرد احساس می کند قلبش سریع، لرزان و یا کوبنده، می تپد .تپش قلب
می تواند حاصل استرس و اضطراب، ورزش، سیگار کشیدن، مصرف کافئین، مصرف دارو یا
در موارد خاص بدلیل بعضی از انواع بیماری ها رخ دهد .
هرچند تپش قلب در موارد خاص می تواند نگران کننده باشد (مثلا بعضی از اوقات نشانه آریتمی
اما در اکثر موارد مشکلی جدی نمی باشد ،) قلبی است
دلایل تپش قلب
گاهی اوقات دلیل ابتلا به ضربان قلب قابل یافتن نیست، دلایل معمول تپش قلب شامل

واکنش های شدید عصبی همچون استرس و اضطراب، شک و یا ترس
ورزش شدید
مصرف کافئین (موجود در چای، قهوه، شکلات و نوشابه های مشکی)

مصرف نیکوتین
تب و کم آبی بدن
قند خون پایین
کم خونی
تغییرات هورمونی مربوط به قاعدگی، بارداری و یا یائسگی
مصرف داروهای سرماخوردگی که حاوی پزودوافدرین
اند
مصرف بعضی از داروهای استنشاقی بیماری آسم که حاوی محرک هستند
داروهای مسدود کننده بتاو ضد احتقان ها
(decongestants)
مواد مخدر همچون آمفتامین ها و کوکائین
هرچند معمولا تپش قلب بدلیل سایر بیماری ها نیست، اما در مواردی خاص تپش قلب حاصل
ابتلا به سایر بیماری ها از جمله پرکاری تیروئید و آریتمی قلبی باشد.

مصرف نیکوتین
تب و کم آبی بدن
قند خون پایین
کم خونی
تغییرات هورمونی مربوط به قاعدگی، بارداری و یا یائسگی
مصرف داروهای سرماخوردگی که حاوی پزودوافدرین
اند
مصرف بعضی از داروهای استنشاقی بیماری آسم که حاوی محرک هستند
داروهای مسدود کننده بتاو ضد احتقان ها
(decongestants)
مواد مخدر همچون آمفتامین ها و کوکائین
هرچند معمولا تپش قلب بدلیل سایر بیماری ها نیست، اما در مواردی خاص تپش قلب حاصل
ابتلا به سایر بیماری ها از جمله پرکاری تیروئید و آریتمی قلبی باشد.

گیاهان دارویی کاهنده تپش قلب :

ریحان –گلاب

گشنیز -گل نیلوفر

منبع کتاب :گیاهان دارویی مفید در بیماریها—-تنظیم کننده رضا پوردست گردان

گرد اوری شده توسط سایت طب الکویر

اشتراک گذاری پست

فیسبوکتوییترلینکدینگوگل پلاسایمیل

گیاهان مفید در درد قاعدگی

گیاهان مفید در درد قاعدگی :

کاهش-درد-قاعدگی
کاهش-درد-قاعدگی

قاعدگی انقباضات قاعدگی و به اصطلاح عامیانه ((درد زیر شکم ))به علت تولید ماده شیمیایی
بنام ((پروستاگلاندین ))در جدار داخلی رحم می باشد.این ماده به انقباض ماهیچه های رحم
کمک می کند تا بافتهای تخریب شده به راحتی بتوانند از رحم خارج شوند
چنانچه مقدار این ماده شیمیایی زیاد باشد ماهیچه های رحم منقبض شده و درد ایجاد می شود
با رعایت توصیه های زیر می توان درد را تسکین داد

برنامه غذایی خود را تغییر دهید :گر چه یک رژیم غذایی مناسب، گرفتگی و انقباضات را درمان نمی کند با این حال در بهبود حال عمومی و کاهش علائم به نحو مؤثری عمل خواهد کرد.


برای این منظور از مصرف غذاهای پر نمک و شیرین پرهیز کنید و در عوض از سبزیجات،
میوه، مرغ و ماهی استفاده نمایید و بجای مصرف سه وعده غذایی سنگین در سراسر روز، از
وعده های کوچک غذا، (پنج یا شش بار در روز ) استفاده کنید.

ویتامین مصرف کنید :استفاده از مکملهای مواد معدنی و ویتامینها مانند
((مولتی ویتامین مینرال ))پس از صرف غذا، می تواند مشکل گرفتگی و درد را تسکین دهد.
خوردن یک کپسول بطور روزانه کفایت می کند.

کاهش-درد-قاعدگی
کاهش-درد-قاعدگی

مواد معدنی نظیر کلسیم، پتاسیم و منیزیم نیز نقش تسکین دهنده دارند
بنابر گفته پزشکان، زنانی که کلسیم مصرف می کنند نسبت به آنهایی که مصرف نمی کنند درد کمتری را متحمل می شوند.

منیزیم نیز از آنجاییکه به جذب کلسیم کمک می کند ضروری می باشد
پس بهتر است قبل از قاعدگی و همچنین در طی این دوره کلسیم و منیزیم مصرف کنید
از مصرف کافئین اجتناب کنید :کافئین قهوه، چای، شکلات می تواند با ایجاد تحریک عصبی در افزودن کردن درد سهیم باشد، بنابراین از مصرف آنها خودداری کنید و همچنین از مصرف موادی نظیر نمک و الکل نیز پرهیز نمایید.
خود را گرم نگه دارید :گرما، جریان خون را افزایش داده و ماهیچه ها را شل می کند.

برای این منظور چندین بار در روز، و هر بار چند دقیقه یک کیسه آب گرم روی شکم خود قرار دهید.


ورزشهای سبک انجام دهید :پیاده روی سبک قبل از قاعدگی و همچنین انجام ورزشهای ملایم بسیار مؤثر خواهد بود.
انجام حرکات یوگا :کششهای یوگا در ضمن دوران قاعدگی می تواند مفید باشد، برای این منظور روی زمین زانو بزنید و روی پاشنه های پایتان بنشینید، پیشانی خود را به زمین بچسبانید .


و بازوان خود را در امتداد زمین و در برابر بدن قرار دهید
حال چشمهایتان را ببندید و تا زمانیکه احساس آرامش می کنید
در همین وضع بمانید.

مصرف داروها (( :آسپرین ))و ((استامینوفن ))و همچنین داروهایی نظیر ((ایبوپروفن ))و
((مفنامیک اسید ))برای تسکین درد نافع می باشند.

مکانیسم عمل این داروها جلوگیری از تولید ((پروستاگلاندینها ))است
هنگام درد و گرفتگی می توانید از این داروها استفاده کنید.

این داروها را به همراه مقداری شیر و یا غذا برای ممانعت از سوزش معده مصرف کنید
و تا بر طرف شدن گرفتگی عضلات رحم مصرف آنها را ادامه دهید

تغذیه نامناسب و فقر غذایی و نیز وجود علایم شیمیایی موجود در محیط مانند حشره کش ها و
سموم نیز می توانند در ایجاد
وتشدید آن دخیل باشند PMS
همچنین استرس و افسردگی نیز می توانند علایم را تشدید میکند.

گیاهان مفید در درد قاعدگی :

گیاهان محرک قاعدگی :

صبر زرد – رازیانهبابونه

منبع کتاب :گیاهان دارویی مفید در بیماریها—-تنظیم کننده رضا پوردست گردان

گرد اوری شده توسط سایت طب الکویر

گیاهان دارویی مفید در افزایش تعریق

گیاهان دارویی مفید در افزایش تعریق :

تعرق بیش از اندازه خیلی بیشتر از آن چیزی که شما تصور می کنید رایج است به همین دلیل
هیچ دلیلی برای نگرانـی و ناامیدی وجود ندارد و نباید تصور کنید که در دنیا تنها فردی هـستید .

درمان-تعریق-زیاد
درمان-تعریق-زیاد


که عـرق می کنـد.
در حالی که تعرق یکی از واکنش های طبیعی بدن محسوب مـی شود و بـه بـدن در کاهش
دمــای سطحی کمک می کند، اما اگر شما همیشـه بـدون توجه به دمای اطراف در حال عرق
کردن هستید، باید قدری روی مسئله دقیق تر شوید.
۳ تا ۲ نوعی بیماری با نام هایپرهیدروسیس (بیماری غدد عرقی )وجود دارد که گریبانگیر
درصد ااز جـمعیت کل آمریکاست و بیشتر از طریق کف دست و پــا خود را نشان می دهد .این
بیماری همچنـین مـی تــواند در زیر بغل و یا سایر نقاط بدن نیز ظاهر شود .
ا ۳۳ معمولا از دوران نوجوانی به بعد قابل تشخیص بوده و تعرق بیش از اندازه دست و پا از سن
سالگی به بعد در بیماران ا کاملا مشهود خواهد بود.
اگر این بیماری تحت درمان قرار نگیرد، فرد ما بقی عمر خود را با وجود این بیماری سر می
کند و این احتمال وجود دارد که ناراحتی های بی شمار دیگری نیز برایش بوجود آید

به عنوان مثال افرادی که دچار انواع تشدید یافته این بیماری هستند، حتی در گرفتن فرمان ماشین
نیز دچار مشکل می شوند .گاهی اوقات هم در هنگام دست دادن با افراد پس از یک جلسه کاری
مهم دچار مشکل خواهند شد .
به هر حال بدون در نظر گرفتن موقعیت فردی افراد، این اختلال می تواند مشکلات عدیده ای را
در زندگی بیماران ایجاد کرده و اعتماد به نفس آنها را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد
عرق کردن زیاد و بیش از حد که نشانه بیماری است، یعنی بسیار بیشتر از آنچه که معمول است
عرق کنیم .اگر مبتلا تعریق زیاد هستید، زمان های نامناسب که دلیلی برای عرق کردن وجود
ندارد، بشدت عرق می نمایید .بعنوان مثال، هوا کاملا مطبوع و مناسب است، شما مضطرب
نیستید، تب ندارید و بطور مثال درحال دیدن تلویزیون هستید و یا دراز کشیده اید، اگر ناگهان
شروع به عرق کردن کردید و میزان آن بیشتر از حد طبیعی بود، پس عرق کردن شما نرمال
نیست
تعریق بیش از حد به دو دسته کلی تعریق عمومی و تعریق موضعی تقسیم می شود

تعریق عمومی یا عرق کردن زیاد عمومی

این نوع شیوع کم تری داشته و باعث تعریق در سراسر بدن فد نه فقط دست و یا پا می شود .
دلیل اینکه به این نوع تعریق ثانویه می گویند این است که تعریقی ناشی از سایر بیماری ها می
.باشد .یکی از علایم معمول و مشهور تعریق عمومی ثانویه عرق کردن در شب می باشد
بعضی از بیماری های و یا مواردیکه باعث تعریق عمومی ثانویه می شوند، شامل
قاعدگی
بارداری
مشکلات تیروئیدی
دیابت
اعتیاد به الکل
بیماری های عفونی همچون مرض سل
بیماری پارکینسون
ورم مفاصل
سکته مغزی
نارسایی قلبی

داروها نیز می توانند باعث تعریق شوند، بعضی از داروهای عرق آور شامل

بعضی از داروهای اعصاب
بعضیاز داروهای فشار خون بالا
بعضی از داروهای تجویز شده برای خشکی دهان
بعضی از داروهای آنتی بیوتیک
بعضی از انواع مکمل ها

سماق – بومادران – شاه تره

بابونه – گردو – ریحان

منبع :کتاب

گیاهان دارویی مفید در بیماریها – تنظیم کننده رضا پوردست گردان

گرد اوری شده توسط سایت طب الکویر

گیاهان دارویی مفید در(زردی) یرقان

گیاهان دارویی مفید در(زردی) یرقان :

زردی بیماری نیست بلکه نوعی اختلال کبدی است که با بروز علائمی مانند :تغییر رنگ و
سفیدی چشم و همچنین تغییر رنگ ادرار به زرد پررنگ گاهی هم قهوه ای ، زرد شدن پوست

 گیاهان دارویی مفید در(زردی) یرقان
گیاهان دارویی مفید در(زردی) یرقان


بیلی« که بتدریج و با افزایش عدد مناطق دیگر پوست مانند شکم و اندام » روبین ها زرد می شود .
که ناشی از بالا بودن مقدار غلظت بیلیروبین خون است می باشد.در حقیقت این علائم زنگ
خطری است برای فردی که دچار این مسئله شده است زیرا زمینه ساز سایر بیماری ها مانند
بیماری های کبدی می شود
علل به وجود آورنده زردی یا یرقان
دارد ”صفرا“ کبد وظیفه هضم چربی را با ساختن و ذخیره کردن و خارج ساختن ماده ای به نام
که از شکسته شدن و تجزیه هموگلوبین(گلبولهای قرمز )حاصل می شود .
کیسه“ این ماده عامل رنگ زرد ادرار و همچنین رنگ قهوه ای مدفوع است .در کیسه ای به نام
توسط کبد ذخیره می شود.اما وقتی این ماده به مقدار غیر طبیعی وارد سیستم گردش “ صفرا
خون شود باعث بروز علائم زردی یا یرقان می شود

از علل بروز این مشکل می توان به
هپاتیت یا التهاب کبد :که باعث التهاب بافت های کبد می شود و دلائل فراوانی نیز دارد مانند :
استفاده از ، باکتریایی که گاهی با تماس با افراد آلوده ، عوامل ویروسی ، مصرف برخی داروها
تزریق خون فرد آبوده به فرد ، استفاده از سرنگ مشترک ، آشامیدن آب آلوده ، وسائل خالکوبی
سالم انجام می پذیرد

انسداد مجرای صفرا :که به واسطه سنگ صفرا که یکی از عمده ترین دلایل ایجاد سنگ یبوست
های طولانی و مزمن اشاره کرد
یرقان انسدادي
در این یرقان صفرا نمي تواند مسیر عادي خود را بپیماید و به كیسه صفرا یا دوازدهه بریزد و
در مسیر راه هاي صفرا چه در داخل كبد و یا چه در خارج مانع وجود دارد

یرقان در نتیجه خراب شدن حجم زیادي از گلبول هاي قرمز خون ایجاد مي شود .به همین علت
این یرقان را همولي تیك نامیده اند.
در این بیماري كبد توانایي جذب و دفع تمام بیلي روبین را ندارد و در نتیجه تجمع أن در خون
سبب یرقان (زردي)مي شود .علت همولیز (تخریب)گلبول هاي سرخ به اختصار چنین است

عفونت هاي شدید به خصوص عفونت هاي خوني
مصرف برخي دارو ها
انتقال خون ناسازگار
اختلالات خوني مادرزادي

گیاهان دارویی مفید در(زردی) یرقان

گیاهان ضد یرقان

گل همیشه بهانعناع عناب

زرشک زیره شیرین بیان

منبع کتاب :گیاهان دارویی مفید در بیماریها–نظیم کننده رضا پوردست گردان

گرد اوری شده توسط سایت طب الکویر

گیاهان دارویی مفید در کرم روده

علت-کرم روده
علت-کرم روده

گیاهان دارویی مفید در کرم روده :

وجود کرم در بدن در جوامعی با سطح بهداشت بالا و تغذیه خوب نادر است .
ولی اگر کرمی در مدفوع یا در رختخواب یا لباس زیر خود دیدید، در ابتلا به آن شک نکنید
ارش مقعد تنها نشانه باارزش بالینی در تشخیص کرم است و اطراف مقعد حالت اگزما
(حساسیت )پیدا می کند.
اگر تعداد کرم ها زیاد باشد ممکن است به جدار روده آسیب برساند ولی اگر تعدادش کم باشد
آسیبی نمی رساند .علایم عصبی هم مثل بی قراری، بدغذایی، بداخلاقی، بی خوابی و …در بچه
ها دیده می شود
تخم این کرم (که می تواند باعث بیماری شود )را در همه جا در ملافه، قالی، وان حمام، میز،
صندلی، کلاس درس و …پیدا کرده اند .چون تخم این کرم بسیار سبک است و راحت پخش می
شود

بارها بچه ها این کرم را در مدفوع دیده اند که این خودش تشخیص را قطعی می کند و نیازی به
آزمایش نیست (چون هیچ کرم دیگری این قدر ریز و زیاد نیست)

درمان این کرم ساده است .ولی پاکسازی آن از محیط کار بسیار دشواری است .چون تخم ها
سریع منتقل می شوند

کنترل و پیشگیری از بیماری

بهداشت فردی

شستن دست ها نقش کلیدی در جلوگیری از انتقال آن دارد

باید توجه داشت که تخم این کرم با این که سریع منتقل می شود ولی مقاوم نیست و خیلی زود از
بین می رود

کودکان آلوده بهتر است لباس های زیر چسبانی بپوشند تا از تماس دست با مقعد جلوگیری شود

به منظور محافظت دیگران بهتر است افراد آلوده در مکان جداگانه ای بخوابند و لباس های زیر
و ملافه آنها به دقت جمع آوری و شسته شود

گیاهان دارویی مفید در کرم روده :

تخم کدو سیر سبرزرد

انار شکر سرخ

منبع کتاب:

گیاهان دارویی مفید در بیماریها -تنظیم کننده رضا پوردست گردان

گرد اوری شد توسط سایت طب الکویر