گیاهان مفید برای کم خونی

گیاهان مفید برای کم خونی:

گیاهان مفید برای کم خونی
گیاهان مفید برای کم خونی

*برای رفع کم خونی دختران ۶گرم گیاه رازک را در ۵۰۰ سی سی آب جوش دم کرده پس از سرشدن با عسل شیرین کرده روزی ۳فنجان بنوشید.

*جهت رفع کم خونی دختران جوان در مرحله بلوغ یک قاشق چایخوری زنجبیل را در یک لیوان آب جوش دم کرده بنوشید.

*گل زوفا درمان کننده کم خونی دختران جوان می باشد بعد از پاک شدن

به مدت ۱۰ روز،روزی ۲بار هر بار یک گرم گل زوفا را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

*برای رفع کم خونی دختران جوان روزی ۳بار هر بار ۳گرم گیاه قطرم را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بعد از غذا بنوشید.

*جهت رفع کم خونی نیم گرم ریشه کامبو را در ۱۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید .

*میوه نسترن برای درمان کم خونی مفید می باشد ۲۰گرم در ۵۰۰ سی سی آب به مدت ۳ساعت خیسانده سپس حرارت داده به محض این که جوش آمد ۱۵ دقیقه دم کرده قبل از هر غذا یک فنجان بنوشید .

* برای رفع کم خونی دختران جوان بعد از پاک شدن به مدت ۷روز هر روز صبح وعصر ۲گرم گیاه هوفاریقون را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

بر گرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد اوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکو

گیاهان مفید برای بیماریهای کبد

گیاهان مفید برای بیماریهای کبد :

گیاهان مفید برای بیماریهای کبد
گیاهان مفید برای بیماریهای کبد

*جوشانده برگ تانبول باعث تقویت کبد می گردد.

*جهت درمان امراض کبد ۲گرم برگ حنا را ۲۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید ،مصرف زیاد برگ حنا برای کلیه مضر است.

*دمکرده خارخسک تقویت کننده کبد است ۵گرم میوه سابیده شده خارخسک را در ۱۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

*برای تسکین درد کبد ۵/۱ گرم خردل را در ۱۵۰ سی سی آبجوش دم کرده بنوشید.

*برای بیماری های کبدی هندوانه ابوجهل مفید است نیم گرم به مدت ۷روز میل شود.

*برای رفع سردی کبد وجلو گیری از امدن دهان یک کیلو قند را در ۵۰۰گرم گلاب حل نموده سپس ۵گرم مصطکی را به آن اضافه کرده حرارت داده تا به قوام آید سپس روزی یک قاشق مربا خوری میل شود.

*برای رفع التهاب کبد ۳گرم گیاه دارواش را در ۲۰۰سی سی آب جوش دم کرده روزی ۳فنجان بنوشید.

*برای بحران های کبد ابتدا ۳گرم ریشه روناس را با یک گرم کتیرا در ۳۰۰ سی سی آب جوش به مدت ۱۰ دقیقه دم کرده پس از سردشدن صاف نموده کمی سکنجبین به ان اضافه نموده روزی ۳فنجان بنوشید .

*سنبل رومی باز کننده کبد است ۲گرم در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده روزی ۲فنجان بنوشید.

بر گرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد آوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکویر

گیاهان مفید برای درمان فشار خون

گیاهان مفید برای درمان فشار خون:

گیاهان مفید برای درمان فشار خون
گیاهان مفید برای درمان فشار خون

*کسانی که فشار خون آن ها پایین است نصف قاشق چایخوری از عصاره دانه گیاه حرشف مریمی همراه آب میل کنند.کسانی که داروهای ضد افسردگی مصرف میکنند از خودرن این گیاه خوداری کنند.

*دمکرده خارخسک کاهش دهنده فشار خون است ۳گرم در۱۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.

*ریشه خربق سفید پایین آورنده فشار خون است.یک گرم در ۱۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.

این گیاه سمی است خیلی با احتیاط و هم چنین با نظر پزشک مصرف شود.

*برای پایین آوردن فشار خون ۵گرم دارواش را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده قبل از غذا یک فنجان بنوشند.

*برای درمان پایین بودن فشار خون از دمکرده زنجبیل بنوشید یک قاشق چایخوری در یک لیوان آب جوش دم کرده بنوشند.

*دمکرده زیرفون پایین آورنده فشار خون است ۲گرم در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

*کسانی که فشار خون بالا دارند ۲گرم سنبل الطیب را در ۲۵۰ سی سی آب خوش دم کرده صبح وعصر یک فنجان بنوشید.

*برای گاهش فشار خون ۲گرم گیاه سنبل رومی را ۲۰۰ سی سی آب جوش دمکرده روزی ۲فنجان بنوشید.

فشار خون

*مریم نخودی پایین اورنده فشار خون است ۶گرم در ۳۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بعد از  هر غذا یک فنجان بنوشند.

*گل مینا پایین آورنده فشار خون است ۱۰گرم عصاره گل مینا را با کمی سرکه وآب مخلوط نموده بنوشند.

بر گرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد آوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکویر

گیاهان مفید برای تپش قلب،تصلب شرایین

گیاهان مفید برای تپش قلب،تصلب شرایین،تقویت قلب،سکته قلبی،عروق وقلب :

گیاهان مفید برای تپش قلب،تصلب شرایین
گیاهان مفید برای تپش قلب،تصلب شرایین

*برای ارامش قلب از دمکرده به لیمو به مقدار ۲گرم در ۲۵۰ سی سی آب جوش استفاده شود.

*برای درمان تپش قلب به مدت ۱۴ روز هر روز ۲گرم برگ به لیمو را در ۲۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بعد از ظهر بنوشید.

*برای باز شدن عروق یک گرم ریشه گیاه خربق سفید را در ۱۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.

این گیاه سمی است با احتیاط وتحت نظر پزشک مصرف شود.

*کسانی که تصلب شرایین دارند از خوردن خردل خوداری کنند زیرا مضر است.

*پاشویه گیاه خردل برای ضعف قلب مفید می باشد.شستشوی دست و پا بوسیله محلول خردل جریان سکته قلبی را به مسیر مناسبی هدایت میکند و از سکته قلبی جلوگیری میکند.

*جهت درمان تصلب شرایین ۵گرم دارواش مخصوصا نوعی که بر روی درخت گلابی بوجود امده باشد را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده روزی ۳فنجان بنوشید.

*برای درمان تصلب شرایین ۲گرم گل زیرفون را در ۲۰۰ سی سی آب جوش ۱۵ دقیقه دم کرده با عسل شیرین نموده روزی ۳فنجان بنوشید.

*برای درمان اختلالات عصبی قلب ۲گرم سنبل الطیب ،۳گرم گل گاوزبان ویک عدد لیمو عمانی را داخل فلاکس ریخته سپس به اندازه ۳لیوان آب جوش به ان اضافه نموده هر ۶ساعت یک فنجان از این دمکرده به مدت ۷روز بنوشند.

*جهت درمان تصلب شرایین برگ زیتون ،سنیل الطیب ،شیر خشت از هر کدام ۱۰گرم را در یک لیتر آب جوش دم کرده هر ۴ساعت یک استکان میل شود.

گیاهان مفید برای تپش قلب،تصلب شرایین
گیاهان مفید برای تپش قلب،تصلب شرایین

*جهت آرامش وتقویت قلب یک گرم سنبل الطیب یک گرم بهارنارنج ،۲گرم گل گاو زبان ویک عدد لیمو عمانی خشک را در ۳۰۰ سی سی آب جوش دم کرده صاف نموده روزی ۳فنجان میل شود این دمکرده برای استرس نیز مفید است.

*بوییدن گل نیلوفر آبی برای تقویت قلب مفید می باشد.

بر گرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد آوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکویر

درمان ترشحات رحم با گیاهان دارویی

درمان ترشحات رحم با گیاهان دارویی :

 درمان ترشحات رحم با گیاهان  دارویی
درمان ترشحات رحم با گیاهان دارویی

*برای معالجه ترشحات سوزاکی مهبل ۵۰گرم ریشه درخت حنا را در یک لیتر آب جوشانده شستشو دهند و ۳گرم ریشه دخت حنا را در ۱۵۰سی سی آب جوش دم کرده هر ۸ساعت یک فنجان به مدت یک هفته بنوشید.

*برای قطع ترشحات بیش ار حد خانمها ۱۰گرم گیاه دم اسب را در ۳۰۰ سی سی آب جوش ۱۰ دقیقه دم کرده بعد از هر غذا یک فنجان بنوشید .

مصرف بیش از حد این گیاه باعث نقص های مادرزادی می شود

مصرف آن برای خانمهای حامله ممنوع می باشد .

*برای بر طرف کردن ترشحات زنانه بعد از پاک شدن به مدت یک هفته روزی ۲بار هر بار یک گرم زنجبیل شامی را در ۲۰۰ سی سی آب جوشانده میل شود.

*جهت درمان ترشحات رحمی بعد از پاک شدن به مدت ۷روز روزی ۳بار هر بار یک گرم گل زوفا را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

درمان ترشحات رحم با گیاهان دارویی

*برای قطع خونروی های رحم ۵گرم میوه سرو را در ۳۰۰ سی سی آب جوشانده روزی ۳فنجان بنوشید.

*جهت از بین بردن رطوبت رحم زنان نازا از فرم ذیل استفاده کنید :

۱۵گرم سنبل الطیب ،۱۰گرم دارچین،۱۰گرم تخم شوید ،۱۰گرم گل سرخ،۱۰گرم نعناع ،۱۰گرم پونه را در یک ونیم لیتر آب جوشانده سپس واژن را شستشو دهند.

*شیاف میوه نسترن باعث تقویت رحم و رطوبت آن را خشک می کند.

*برای بر طرف کردن ترشحات زنانگی به مدت یک هفته روزی ۲بار هر بار ۲گرم گیاه هوفاریقون را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده پس از سرد شدن بنوشید.

*جهت درمان قارچ های واژن به مدت ۷روز هر روز ۶گرم گیاه هوفاریقون را در ۳۰۰ سی سی آب جوش دم کرده روزی ۳فنجان بنوشید و۴۰گرم گیاه را در یک لیتر آب جوشانده پس از سرد شدن صاف نموده واژن را شستشو دهند.

بر گرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد آوری شده توسط سایت فروشگاهی طب الکویر

درمان درد مفاص ارتروز درد عظلات

درمان درد مفاصل ،ارتروز، درد عظلات ،کمر درد

درمان درد مفاص ارتروز درد عظلات :

درمان درد مفاصل ،ارتروز، درد عظلات ،کمر درد
درمان درد مفاصل ،ارتروز، درد عظلات ،کمر درد

*برای تسکین درد عظلات بین دنده ها صمغ تربانتین (صمغی که از درخت کاج گرفته می شود )را با روغن کنجد مخلوط نموده بمالید.

*جهت تسکین درد مفاصل ۵۰گرم خا خسک ساییده شده را با ۱۰۰گرم عرق طارونه خیسانده بعد از ۶ساعت یک لیتر روغن زیتون به ان اضافه نموده به مدت ۴ساعت حرارت غیر مستقیم داده صاف نموده به محل درد بمالید .

*برای تسکین کمر درد ودرد مفاصل ۵۰گرم عصاره گیاه خارخسک را در ۵۰۰سی سی روغن کنجد حرارت غیر مستقیم داده سپس بمالید.

*برای تسکین درد کمر وپهلو خردل سیاه را در عرق گزنه خیس کرده بصورت ضماد بگذارند.

*جهت گاهش ورم ها ۵۰گرم برگ گیاه خرزهره معطر را در یک لیتر آب جوشانده شستشو دهند.

*جهت تسکین ضرب خوردگی میوه خرنوب را بصورت ضماد بگذارید.

*جهت درمان درد مفاصل پاچه گوسفند را پخته داخل آن زنجبیل بریزید.

*برای درمان رگ به رگ شدن وتسکین در رفتگی عضلات برگ و گل زوفا را جوشانده بصورت ضماد بگذارید.

*برای درمان باد مفاصل ۲گرم گیاه زیرفون را در ۲۰۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید.

*جهت درمان دردهای مفاصل ۲۰گرم سنبل الطیب ۲۰گرم گل بابونه و۱۰گرم رازک را مخلوط نموده یک گرم در ۱۵۰سی سی آب جوش به مدت نیم ساعت دم بکشد ۳بار در روز میل کنید .

*برای بهبود  درد استخوان ۵گرم سورنجان سفید،نیم گرم زعفران ویک عدد تخم مرغ را مخلوط نموده بصورت ضماد بگذارید.

درد مفاصل

* برای تسکین کمر درد ودرد مفاصل ۱۰گرم برگ سنا را در ۲۰۰ سی سی آب جوشانده هنگامی که اب آن نصف شد صاف نموده با ۲۰۰سی سیروغن زیتون مخاوط نموده مجددا حرارت داده تا اب آن تبخیر شود و از این روغن به مفاصل و کمر بمالند همچنین ۵گرم برگ سنا را ساییده با ۱۰۰گرم عسل مخلوط نموده روزی یک قاشق مربا خوری به مدت ۷روز میا کنند.

درمان درد مفاص ارتروز درد عظلات :

بر گرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد آوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکویر

گیاهان دارویی مفید برای افراد سکته مغزی

گیاهان مفید برای افراد سکته مغزی :

دمنوش وگیاهان داروی برای افراد سکته مغزی :

گیاهان داروی مفید برای افراد سکته مغزی
گیاهان مفید برای افراد سکته مغزی

*نوشیدن دمکرده به لیمو مانند چای باعث فعال کردن مغز میگردد.

*کسانی که سکته مغزی کرده اند خوردن خردل برای انها مضر است.

*دمکرده گیاه زرنباد برای مغز مفید می باشد ۲گرم در ۲۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشند.

مصرف این گیاه برای کسانی که بیماری قلبی دارند مضر می باشد از خوردن آن خوداری کنند.

*بوییدن گل حسرت باعث باز شدن مویرگ های یسته شدن در مغز میگردد.

*برای ناراحتی های مغزی چند قطره از عصاره گل ساعتی همراه آب بنوشید.

این گیاه سمی است با احتیاط وبا نظر پزشک مصرف شود.

*بوییدن گل نیلوفر آبی تقویت کننده مغز است.

*گسانی که سکته مغزی کرداند نیم گرم میوه ساییده شده هندوانه ابوجهل را همراه نشاسته با غذا میل کنید هر ماه ۴روز استفاده گردد.این گیاه باعث می شود که جریان خون از مغز به سایر اندام ها برود.

سکته مغزی

سکته از دلایل ناتوانایی طولانی‌مدت و جدی محسوب می‌شود. در طول زندگی، ممکن است سکته ۴ خانواده از ۵ خانواده را درگیر کند. با اجرای این راهکارها، می‌توانید به والدین خود کمک کنید تا خطر سکته در آنها کاهش پیدا کند.

۱٫ کنترل فشارخون

۲٫ دوری از استرس و افسردگی

۳٫ جلوگیری از تشکیل لخته

۴٫ کنترل بیماری‌های خطرساز

۵٫ رژیم سالم قلبی

۶٫ تشویق به ورزش

۷٫ تشویق به ترک سیگار

کی برویم دکتر؟

اگر هر کدام از این نشانه‌های سکته را در والدین خود مشاهده کردید، فورا اورژانس را خبر کنید:

• علامت اول: کرختی ناگهانی یا ضعف عضلات صورت، بازو و پاها مخصوصا در یک طرف بدن، شما ممکن است متوجه کجی ناگهانی دهان آنها شوید یا حرکت دست‌ها یا کنترل پاهایشان مختل شود.

• علامت دوم: گیجی ناگهانی، اشکال در صحبت کردن یا درک. مشکلات زبانی علامت شایع سکته است.

• علامت سوم: اختلال دید ناگهانی یک یا هر ۲ چشم. مشکلات بینایی که ناگهان ایجاد می‌شوند، علامت شایع سکته هستند. فردی که دچار سکته می‌شود، ممکن است نتواند اطرافش را واضح ببیند یا به سختی به سمت چپ و راست نگاه کند. او ممکن است از تاری‌دید یا دوبینی شکایت داشته باشد.

• علامت چهارم: اشکال در راه رفتن، نداشتن تعادل یا هماهنگی.

ممکن است هنگام راه رفتن هر دو پا جدا از هم قرار بگیرد یا توانایی حرکتی ناگهان از دست برود.

• علامت پنجم: سردرد شدید بدون علت. سردرد لزوما علامت سکته نیست، اما اگر بدون علت یا با شدت غیرمعمول باشد، باید در مورد آن نگران شد. اگر سفتی گردن، درد صورت همراه با تهوع و استفراغ بود، ممکن است علامت خونریزی داخل جمجمه‌ای باشد.

البته همه این علایم در هر سکته‌ای رخ نمی‌دهد. حتی اگر همه آنها ناپدید شدند، از سکته غافل نشوید. فورا با اورژانس (۱۱۵) تماس بگیرید. بهترین اقدام برای فرد مورد علاقه شما که دچار این علایم شده است، رساندن او به اورژانس و درمان است.

برگرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد آوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکویر

درمان شب ادراری وبی اختیاری ادرار

درمان بی اختیاری ادرا-حیس بول-سوزاکوسیفیلیس عفونت ادرار-مجاری ادرار:

درمان شب ادراری وبی اختیاری ادرار
درمان شب ادراری وبی اختیاری ادرار

*جهت ضد عفونی کردن مجاری ادرار ۱۰گرم برگ ومیوه انگور خرس را در ۲۵۰سی سی آب جوش ۱۰ دقیقه دم کرده صاف نموده بنوشید به مدت یک هفته هر روز تکرار گردد.

*برای درمان بی اختیاری ادرار ۱۰گرم برگ و میوه انگور خرس را در ۲۵۰سی سی آب جوش دم کرده ۱۰ صبح و۱۲ ظهر بنوشید .

* برای درمان بی اختیاری ادرار ۴گرم دانه سابیده شده حب القلب را با ۲۰۰سی سی آب جوش بنوشیند.مصرف حب القلب باعث کم شدن نیروی جنسی میگردد بهتر است همراه چلغوزه یا دانه کاج خورده شود.

*کسانی که حبس البول شده اند ۵گرم دانه سابیده شده حب القلب را با یک قاشق غذا خوری سرکه مخلوط نموده همراه ۲۵۰ سی سی آب بنوشند.

*میوه خارخسک ادرار آور است ۱۰گرم در ۳۰۰ سی سی آب جوش دم کرده هر ۸ساعت یک فنجان بنوشید.

*جهت درمان تکرر ادرار یک گرم خریق سیاه را در ۱۵۰ سی سی آب جوش دم کرده بنوشید .مصرف زیاد این گیاه کشنده وسمی است هم چنین برای کلیه مضر است با احتیاط مصرف شود.

*برای درمان خون در ادرار ۲گرم روناس هندی (لیوراند)را در ۲۰۰سی سی آب جوش ۵دقیفه دم کرده بنوشید.

*برای رفع قطره قطره ادار کردن زیره سیاه را تفت داده سپس آسیاب کنید حدود یک گرم به صورت کف لمه بخورند.

*جهت درمان ناراحتی های مجاری ادراری ۶گرم زوفا را در ۳۰۰سی سی آب جوش دم کرده روزی ۳فنجان بنوشید.

*برای درمان سختی ترشح ادرار۶گرم برگ سرو را در ۳۵۰سی سی آب جوش دم کرده هر ۸ساعت یک استکان بنوشید.

* جهت درمان تکرر ادرار۲گرم سنبل الطیب را در ۲۵۰سی سی آب جوش دم کرده صبح وعصر یک فنجان بنوشید.

*برای درمان بی اختیاری ادرار ۶گرم گیاه هوفاریون را در ۳۰۰ سی سی آب جوش دم کرده روزی ۳فنجان بنوشید.و یا از این فرمول استفاده گردد:۲گرم گیاه هو فاریون،۲گرم اویشن،۲گرم بومادران را در ۵۰۰سی سی آب جوش دم کرده روزی ۳ فنجان بنوشید.

*جهت درمان شب ادراری کودکان یک گرم گیاه هوفاریقون را در ۱۰۰سی سی آب جوش ۲۰ دقیقه دم کرده هر شب به مدت ۶ روز بنوشید.

درمان شب ادراری وبی اختیاری ادرار:

برگرفته از کتاب درمان با گیاهان دارویی ۴ نوشته :محمد جواد هوشیار

گرد آوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکویر

خواص عرق بهارنارنج وبومادران

خواص عرق بهارنارنج وبومادران :

خواص عرق بهارنارنج وبومادران
خواص عرق بهارنارنج وبومادران

عرق بهارنارنج:

خواص درمانی:

برای تهیه عرق بهارنارنج از گلهای بهار نارنج که عطر وبوی مطبوعی دارند،استفاده می کنند.

عرق بهارنارنج نیز عطر وبویی دانشین دارد وبه عنوان چاشنی خشبو کننده در پخت برخی از غذا ها به کار می رود.

این عرق طبیعت گرم دارد واز آن به عنوان آرام بخش اعصاب ،ضد تشنج،درمان کننده بی خوابی،تقویت کننده عمومی بدن ،تقویت کننده قوای جنسی وافزایش دهنده اشتها روزانه به مقدار سه فنجان قبل از غذا استفاده نمایید .

عرق بهارنارنج تنظیم کننده عادت ماهانه است و از ان برای شست و شوی واژن می توان بهره برد.

در گذشته ،مردم ایران عرق بهار نارنج را برای جلوگیری از تابش نور افتاب و در نتیجه فاسد شدن سریع عرق ،در ظروف مسی سربسته نگهداری می کردند.

احتیاط در مصرف:

مصرف بیش از اندازه عرق نارنج برای کبد مضراست. به دلیل فساد سریع این عرق بهتر است ان را در ظروف شیشه ای  درب دار وتیره رنگ به دور از نور خورشید نگهداری کنید.

عرق بومادران :

بومادران

خواص درمانی:

برای تهیه عرق بومادران می تواند از سرشاخه های گلدار گیاه استفاده کرد.

این عرق طبیعت گرمی دارد واز ان برای درمان افسردگی وضعف اعصاب ،تقویت قلب و دستگاه گوارش ،التهاب روده،تقویت عمومی بدن،تصفیه خون،درمان اختلالات قاعدگی و به عنوان نوشیدنی ادار آور مصرف می شود.

میزان مصرف عرق بومادران روزانه دو فنجان همراه با غذا برای درمان ناراحتی های گوارشی وقبل از غذا برای درمان سایر موارد ذکر شده است.

احتیاط در مصرف:

در دوران بارداری ،مصرف ترکیبات عرق بومادران ممنوع است.

بر گرفته از کتاب خواص دمنوش ها نوشته اسلام مصطفوی

گرد اوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکویر

درمان غم وعصه با گیاهان دارویی

درمان غم وغصه با گیاهان دارویی

درمان غم وغصه با گیاهان دارویی:

درمان غم وغصه با گیاهان دارویی
درمان غم وغصه با گیاهان دارویی

اگر فرد غمگینی هستید وزیاد غصه می خورید از به شیرین ورسیده ،گلابی،رب انار ،شربت ریحان گوهی،شیر گاو وهمچنین اب دم کرده تیول مصرف کنید واز داروهای تقویت قلب واعصاب نیز استفاده کنید .

*بهتر است خرفه ،مصطکی رومی،سعد هندی،قرنفل ،زرمباد ،بسباسه،سنبل الطیب،زرنب،جوز بویا،امله مقشر،قاقله کبار از هر کدام(۱۰گرم)مخلوط کرده وبسیار نرم بسایید بعد با کمی عسل بدون موم ان را به صورت خمیر سفقی در اورده وقرص هایی به شکل واندازه یک نخود بسازید و داخل مقداری ارد ریخته که به یک دیگر نچسبد بعد در  یخچال نگه دارید ، هر صبح ،ظهر وشب هر مرتبه دوعدد از ان میل کنید .

*زعفران(۵گرم) ،عود بلیسان،اگیر ترکی،نارمشک،سعد کوفی،تخم کرفس،زرمباد،بادیان وفرنجمشک وبرک بو،از هر کدام (۲۰گرم) را بسیار نرم بسایید،سپس با (۵۰۰گرم )نبات ساییده شده مخلوط کرده ،و روزی یک قاشق شربت خوری از ان بخورید .

درمان غم وغصه با گیاهان دارویی
درمان غم وغصه ب

*(۵۰گرم )گل،برگ،وساقه ریحان تازه یا خشک را در یک لیتر آب جوشانده دم کنید .سپس آن را صاف کرده ،با عسل شیرین ساخته وبعد از هر غذا یک فنجان بنوشید .

*سعد کوفی،قرفه،جوز جندی،بسباسه،قرنفل،وهل قرابی از هر گدام (۱۰گرم)آمله مقشر،مصطکی رومی،گل محمدی وسنبل الطب از هر کدام (۲۰گرم)همه را مخلوط کرده وبسیار نرم بسایید بعد با نیم کیلو عسل بدون موم مخاوط وهر صبح،ظهر وشب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از ان میل کنید .

*برگرفته از کتاب دایره المعارف گیاه درمانی ایرانی نوشته عطار اصفهانی

گردآوری شده توسط سایت فروشگاهی گیاهان دارویی طب الکویر