قالب وردپرس

سرطان چیست

سراطان-چیست

سرطان چیست

سراطان-چیست
سراطان-چیست

سرطان چیست:

سرطان بیماری است که از تکثیر غیر طبیعی سلول های بدن شروع می شود. بدن انسان از میلیون ها سلولی ساخته شده است که با یکدیگر گروه بندی شده تا بافت ها و اندام های مختلف را بسازند. ژن های داخل هر سلول به آن دستورهای لازم را صادر می‌کنند. گاهی اوقات این دستورات در یک سلول مبهم و مغشوش بوده و سلول رفتار غیر طبیعی دارد و پس از مدتی گروهی از سلول های غیر طبیعی می توانند در خون یا سیستم ایمنی گردش کرده یا تبدیل به توده یا تومور بدخیم یا سرطان شوند. در واقع سلول های بدن در طی یک روند تنظیم یافته از بین میروند و سلول های جدید جای آنها را می‌گیرند گاهی اوقات این روند طبیعی از تنظیم خارج شده و سلول های فرسوده از بین نمی روند و تشکیل توده ای را می‌نمایند که می‌توانند تبدیل به تومور بدخیم یا سرطان شوند.

سرطان چیست:


سرطان های مختلف بر اساس اندامی که سرطان از آنجا شروع شده است نام گذاری می‌شوند.

سرطان چيست؟ سرطان زماني ايجاد مي شود كه سلول هاي قسمتي از بدن شروع به رشد غيرقابل كنترل كنند. اگرچه سرطان ها انواع مختلفي دارند، اما همة آنها زماني ايجاد ميشوند كه سلول هاي غيرطبيعي خارج از كنترل شروع به رشد ميكنند. سلول هاي سرطاني بيشتر از سلول هاي طبيعي عمر كرده و تكثير ميشوند. لوسمي در كودكان: سرطان گلبول هاي سفيد خون است. اين سرطان در مغز استخوان شروع مي شود و بعد از آن به خون، غدد لنفاوي، طحال، كبد. سيستم اعصاب مركزي (مغز و طناب نخاعي) بيضه ها يا اعضاي ديگر نيز گسترش مييابد. (انواع ديگري از سرطان هستند كه در اندام هاي مختلف كودكان ايجاد و سپس مغز استخوان را درگير ميسازند.) لوسمي به دو نوع تقسيم مي شود حاد (با رشد سريع) و مزمن (با رشد آهسته) لوسمي حاد بر دو قسم است لوسمي لنفوئيد حاد (ALL (و لوسمي غير لنفوئيد حاد (AML (لوسمي مزمن لوسمي ميلوئيد مزمن (CML.( مغز استخوان: متشكل از سلول هاي خون ساز و بافت هاي پشتيبان است كه به رشد سلول هاي خون ساز كمك مي كند. سه نوع اصلي سلول هاي خوني شامل : سلول هاي قرمز خون، پلاكت ها و سلول هاي سفيد خون هستند. سلول هاي قرمز خون: سلول هاي قرمز خون اكسيژن را از ريه ها به بافت هاي ديگر بدن حمل مي كنند، گاهي تعداد اين گلبول هاي قرمز كاهش مي يابد و باعث ضعف، رنگ پريدگي، خستگي و كوتاهي تنفس مي گردد كه به آن آنمي مي گويند. پلاكت: پلاكت ها باعث قطع خونريزي رگ ها در مناطقي كه توسط ضربه يا پارگي آسيب ديده اند مي شود. سلول هاي سفيد خون: از بدن در برابر ميكروارگانيزم ها (مثل باكتري ها و ميكروب ها) حفاظت مي كند. (Acute Lymphostic Lucemia) ALL 1 -86 %مبتلايان به سرطان خون دچار ALL مي باشند. ۲ -بيشترين حجم بيماران بين سنين ۰-۹ سال هستند كه خوشبختانه بهترين جواب را به درمان هم اين سنين مي دهند. (Acut Milusit Lucemia) AML 2 1 – مبتلايان به اين نوع سرطان خون ۲۳ %كل بيماران مبتلا به سرطان خون را تشكيل مي دهد . ۲ – درمان اين نوع سرطان خون سخت تر و خطر عود مجدد بيماري بيشتر است ۳ – يكي از انواع درمان هاي اين نوع سرطان خون پيوند مغز استخوان مي باشد. (Cronic Milusit Lucemia) CML 1 – خوشبختانه آمار مبتلايان به اين نوع سرطان كم است. ۲ – در ابتدا تشخيص بيماري CML بسيار سخت مي باشد بيماري آرام رشد پيدا مي كند. ۳ – بيماري CML با داروي گليويك كنترل مي شود. ۴ – در طول درمان ممكن است اين بيماري تبديل به ALL يا AML شود. ۵ – در نهايت قاطع ترين درمان پيوند مغز استخوان است. سيستم لنفاوي سيستم لنفاوي بخشي از سيستم ايمني بدن است، اين سيستم به بدن كمك مي كند تا با بيماري و عفونت مقابله كند. سيستم لنفاوي شامل شبكه اي از عروق است كه در تمام بافت هاي بدن پخش هستند و درون خود لنف را حمل مي كنند كه يك مايع آبكي بي رنگ مي باشد در طول شبكه عروقي اندام هاي كوچكي به نام غده لنفاوي وجود دارد. خوشه هايي از غدد لنفاوي در زيز بغل، كشاله ران، گردن، قفسه سينه و شكم يافت مي شوند همچنين بافت هاي لنفاوي در ساير قسمت هاي بدن نظير معده – روده ها و پوست يافت مي شوند. بخش هاي ديگر سيستم لنفاوي، طحال، تيموس، لوزه ها و مغز استخوان مي باشد. انواع بيماري هاي سيستم لنفاوي: بيماري هوچكين HD و نان هوچكين NHL H.D در بيماري هوچكين سلول هاي سيستم لنفاوي به صورت غيرطبيعي رشد مي كنند. از آنجا كه بافت هاي لنفاوي در بيشتر قسمت هاي بدن حضور دارند بيماري هوچكين تقريباً از هر جايي مي تواند شروع شود. اين نوع سرطان تمايل دارد كه به طريقي نسبتاً منظم از يك گروه غدد لنفاوي به گروه ديگر انتشار يابند. به عنوان مثال بيماري هوچكين از غدد لنفاوي گردن شروع و به غدد فوق ترقوه ايي و سپس به غدد زير بغل و داخل قفسه سينه گسترش مي يابد. اين بيماري درجات مختلف دارد كه درجه بالاتر به درمان سخت تر جواب مي دهد. نان هوچكين NHL 3 درمانش مثل سرطان خون است ولي در اطفال بسيار وحشي و در بزرگسالان ممكن است احتياج به درمان نداشته باشد. تومورهاي مغز Tumor Brain مغز مركز كنترل منطق، تفكر، احساسات و زبان است و همچنين مسئول حركت خود به خود عضلات، و حواس مانند بينايي، شنوايي، لامسه و احساس درد مي باشد. انواع تومورهاي مغز و طناب نخاعي تومورها مي توانند از هر نوع بافت يا سلولي كه در مغز يا طناب نخاعي وجود دارد ايجاد شوند. آستروسيتوما Astrocytoma شايع ترين تومور مغزي است كه حدود نيمي از همه تومورهاي مغز دوران كودكي را تشكيل مي دهد. آستروسيتوما به سه زير گروه تقسيم مي شود: ۱ (پايين ۲ (متوسط ۳ (بالا پاتولوژيستها بر اساس چگونگي سلول هاي موجود در نمونه برداري در زير ميكروسكوپ اين طبقه بندي را انجام مي دهند در نوع پايين رشد سلول ها آهسته است و اين نوع شايع ترين نوع آستروسيتوماي اطفال است. نوع متوسط رشد سلولي در حد متوسط و نوع بالا يا گليوبلاستوما حداكثر رشد سلولي ديده مي شود. آپاندينوما اين تومورها گاهي موجب توقف در مسير مايع مغزي نخاعي داخل بطن ها شده در نتيجه منجر به بزرگ شدگي بطنها و هيدروسفالي مي شود در اكثر موارد با جراحي قابل برداشت و درمان پذير است. گليوما اين تومورها كه از عصب بينايي منشأ مي گيرند گاهي با جراحي درمان پذيرند در مواقع ديگر راديوتراپي و شيمي درماني به ندرت اين تومورها منجر به مرگ يا نابينايي مي شود. تومورهاي نرون اين تومورها از سلول هاي اوليه عصبي كه در دوران كودكي شايع اند نشأت مي گيرند و شامل: ۱ .مدولوبلاستوم: اين تومورها رشد بسيار سريعي دارند اما قابل درمان هستند و بيش از ۵ %موارد با جراحي و راديوتراپي و گاهي نيز با شيمي درماني قابل درمان مي باشند. ۲ .نوروبلاستوم: تومور رشد بسيار سريعي دارد و به اندازه مدولوبلاستوم رضايت بخش نيست. ۳ .گانگليوگليوما: اين تومورها به تنهايي با جراحي يا تركيب جراحي با راديوتراپي قابل درمان هستند. ۴ ۴ .كرانيومارنژيوما: تومور در اكثريت موارد بسيار نزديك به عصب بينايي است كه جراحي اش مشكل است اين تومور با اثر فشاري بر روي هيپو فيز و هيپوتالاموس موجب اختلالات هورموني مي شود. جراحي و گاهي راديوتراپي از اقدامات درماني مي باشد. ۵ .تومور ژرم سل: اين تومورها از سلول هاي زايا (زاينده) تشكيل مي شوند. در دوران رشد جنيني سلول هاي زايا به تخمدان ها و بيضه ها مهاجرت كرده و سلول هاي تخم و يا اسپرم را مي سازند اما گاهي تعدادي از اين سلول هاي زايا مهاجرت مناسبي نداشته و در محل هاي غير معمول مانند مغز قرار مي گيرند جراحي يا راديوتراپي و شيمي درماني براي درمان اين تومورها استفاده مي شود. استئوساركوم (سرطان استخوان) بافت استخوان: استخوان اسكلت حمايت كننده بدن است. سمت بيرون استخوان شامل بافت فيبروز مي باشد كه به نام ماتريكس ناميده مي شود و حاوي رسوب نمك هاي كلسيم است. در انتهاي هر استخوان يك منطقه غضروفي وجود دارد كه شكل نرم تري دارد. غضروف حاوي بافت فيبروزي ماتريكس به همراه ماده ژل مانند مي باشد. استخوان داراي دو نوع سلول است. سلول هاي استنوبلاست كه مسئول ساختن استخوان و سلول هاي استئوكلاست كه مسئول تخريب و حل كردن استخوان هستند. مغز استخوان يك بافت نرم است كه در داخل استخوان قرار گرفته. مغز استخوان شامل بافت چربي و سلول هاي خونساز مي باشد. سرطان اوليه و ثانويه استخوان دو نوع سرطان استخوان وجود دارد. يك نوع سرطان از ارگانهاي ديگر به استخوان گسترش مي يابد اين نوع سرطان را متاستاز يا سرطان استخوان ثانويه مي نامند. سرطان اوليه استخوان استئوساركوم كه ساركوم استئوژنتيك ناميده مي شود جزء سرطانهاي استخوان كه در افراد جوان بين ۱۰ تا ۳۰ سال اتفاق مي افتد در بين مردها بيش از زن ها ديده مي شود اين تومور اكثراً استخوان هاي بازو ساق و لگن را درگير مي كند. يوئينگ: تومور يوئينگ مشابه تومور شايع استخواني استئوساركوما است و مي تواند با پرتودرماني بهبود يابد در ابتدا اين تومور در استخوان ديده شده و مدت كوتاهي بعد از آن انواع مشابهي از تومور در بافت نرم نيز يافت مي شود. Pent و يووينگ ۵ اين نوع تومورها در استخوان هاي لگن يا در قفسه سينه نزديك دنده ها يافت مي شود و بر عكس اسئتوساركوما معمولاً انتهاي استخوان ها را درگير مي سازند تنها ۵ %تومورهاي استخوان در كودكان را خانواده يوونيك تشكيل مي دهند بيماري ممكن است متاستاز به ريه و يا قسمت هاي ديگر بدن به خصوص ساير استخوان ها بدهد. تومور ويلمز غده ويلمز معمولاً بر روي يكي از كليه ها ظاهر مي شود ۷ %كودكان مبتلا به تومور ويلمز هر دو كليه شان گرفتار اين تومور مي شود. در اغلب موارد تومورهاي ويلمز فقط بعد از بزرگ شدن تشخيص داده مي شوند اما اكثراً قبل از متاستاز كشف مي گردند. علاوه بر تومور ويلمز چند نوع تومور ديگر كليه وجود دارد كه خاص كودكان است ولي بسيار نادر مي باشد متداول ترين تومورهاي كليه ساركوم كليه و تومور بدخيم كليه مي باشد كه اگر اين تومورها از كليه ها به جاهاي ديگر سرايت كنند احتمال بهبودي ضعيف است شيوه درمان آنها مانند تومور ويلمز مي باشد فقط با شدت بيشتري بايد درمان شوند. شيوه درمان تومور ويلمز: جراحي ، شيمي درماني و پرتو درماني مي باشد. كندروساركوم كندروساركوم سرطان سلولهاي غضروفي مي باشد اين سرطان در سنين زير ۲۰ سال شايع نيست اگر چه اين سرطان معمولاً در استخوان هاي بازوها ساقها و لگن است ولي گاهي دنده ها و ساير استخوان ها نيز ممكن است گرفتار شود. فيبروساركوما و هيتوسيتوماي فيبروزي اين سرطان ها معمولاً بافتهاي نرم مثل تاندونها – چربي و ماهيچه را درگير مي كنند. استخوان هاي بازو و ساق و مفصل فك را درگير مي كنند. رابدو ميوساركوما (سرطان ماهيچه) بدن داراي ۳ نوع ماهيچه اصلي است ۱- ماهيچه هاي ارادي يا اسكلتي: اينها ماهيچه هايي اند هستند كه تحت اختيار ما هستند و با آنها مي توانيم اجزاء بدن را به حركت در آوريم. ۲- ماهيچه هاي قلبي كه توانايي عمل پمپاژ را به قلب مي دهند اين ماهيچه غير اداري است ۳- ماهيچه هاي صاف: در ارگان هاي دروني بدن وجود دارند. به عنوان مثال ماهيچه هاي صاف درون روده غذا را براي هضم در طول روده حركت مي دهند. فعاليت اين ماهيچه ها غير ارادي است. ۶ شروع تشكيل ماهيچه هاي اسكلتي در جنين حدود ۷ هفته بعد از بارداري مي باشد بدين خاطر رابدوميوساركوماي جنيني نيز ديده مي شود. رابدوميوساركوماي جنيني رابدوميوساركوماي جنيني شايع ترين نوع مي باشد و بيشتر در نواحي سر، گردن شانه واژن و درون يا حواشي پروستات و بيضه ها بوجود مي آيند

رابدوميوساركوما حفره اي سرطان ماهيچه هاي حفره اي اغلب در ماهيچه هاي بزرگ بازوها و پاها ظاهر مي شود و اغلب كودكان بزرگتر و نوجوانان را درگير مي كند. اين نوع سرطان به اين دليل كه سلول هاي بدخيم فضاهاي گود افتاده يا حفره ايجاد مي كنند رابدوميوساركو حفره اي ناميده مي شود. ريتنوبلاستوما شايع ترين نوع سرطان چشم در اطفال است، چشم شامل كره اي است كه گلوب ناميده مي شود. كره چشم حاوي ماده ژلاتيني به نام زجاجيه به همراه يك عدسي و عنبيه است كه مثل دوربين عمل مي كند و در قسمت خلفي شبكيه، زجاجيه قرار گرفته است و نوري كه وارد چشم مي شود، توسط عدسي و عنبيه روي شبكيه انداخته مي شود. شبكه با كمك عصب بينايي به مغز متصل مي شود. در خلال مراحل اوليه تكامل، رشد و تكامل چشم ها حاوي سلول هايي هستند كه ريتنوبلاستا ناميده مي شود كه به سرعت رشد مي كنند در مراحل بعدي تكامل از سرعت و رشد آنها كاسته مي شود. در صورتي كه اين ريتنوبلاستها به رشد سريع خود ادامه دهند توده سرطاني بوجود مي آيد. (ريتنوبلاستوما) اگر چه بيشتر ريتنوبلاستوم ها پيش از آن كه بتوانند به خارج از محدوده كره چشمي دست اندازي نمايند قابل تشخيص و درمان مناسب مي باشند با اين حال امكان دارد قبل از تشخيص سلولهاي ريتنوبلاستومي به ساير بخشهاي بدن گسترش يافته باشند. سلول هاي سرطاني ممكن است به مغز تهاجم نمايند يا به بافت هاي مجاور چشم پلك – عقده هاي لنفي اطراف استخوان ها و اعضاي هم جوار دست اندازي كند.

گرد اوری شده توسط سایت طب الکویر

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *